Integrasjoner

Systemer som snakker sammen

Hva er en integrasjon?

Integrasjon refererer til prosessen med å koble sammen ulike programvaresystemer eller applikasjoner for å jobbe sammen, dele data og funksjonalitet. Dette gjør det mulig for informasjon å flyte enkelt mellom ulike plattformer, og fjerner behovet for manuell dataregistrering, dataoverføring, kopiering, reduserer feil og øker effektiviteten. Ved hjelp av integrasjon kan bedrifter automatisere prosesser, forbedre kommunikasjonen og spare tid.

Bilde av blå triangel. Forside Wican Data As, Fredrikstad. Utvikling, Nettside, Nettbutikk, WordPress, WooCommerce, PHP, Laravel, Vue.js, Tailwind.css, App, Visma, IT.

Effektivisering

Ved å benytte integrasjon kan du effektivisere virksomheten din på flere måter, her er noen av fordelene:

01

Automatiserte prosesser

Integrering av ulike systemer gjør det mulig å automatisere tidkrevende oppgaver som manuell dataregistrering. Dette frigjør tid og ressurser som kan brukes på mer verdiskapende oppgaver.

02

En mye bedre datakvalitet

Integrering sørger for at data blir overført sømløst mellom ulike systemer, og reduserer dermed risikoen for feil i dataene.

03

Forbedret kommunikasjon

Integrasjoner muliggjør enkel og rask utveksling av informasjon mellom ulike firmaer, systemer, avdelinger med mye mer. Dette skaper en mer effektiv samarbeidsprosess.

04

Skreddersydde integrasjoner

I Wican Data tilbyr vi skreddersydde integrasjonsløsninger som passer perfekt til dine spesifikke behov. Våre utviklere vil jobbe tett med deg for å sikre at integrasjonen blir tilpasset din virksomhet på den beste måten.

Wican Data tilbyr en rekke integrasjonsløsninger for å effektivisere din virksomhet. Våre utviklere har erfaring innen for eksempel WooCommerce, omikai, Tripletex og Visma med mye mer, og kan hjelpe deg med å koble disse systemene sammen på en god måte.

Eksempel: WooCommerce

Eksempel på integrasjon av WooCommerce med en applikasjon for visning av ordredata i lister:

Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

WooCommerce Nettbutikk

Ved å integrere WooCommerce, den populære plattformen for nettbutikker, med for eksempel en applikasjon for ordreadministrasjon, kan Wican Data hjelpe deg med å integrasjon og applikasjon for å effektivisere bedriften din på en sømløs måte.

Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

WooCommerce Nettbutikk

Ved å integrere WooCommerce, den populære plattformen for nettbutikker, med for eksempel en applikasjon for ordreadministrasjon, kan Wican Data hjelpe deg med å integrasjon og applikasjon for å effektivisere bedriften din på en sømløs måte.

woocommerce.com
Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Bedre dataoverføring

Når en kunde legger inn en bestilling på nettbutikken din som bruker WooCommerce-plattformen, blir ordrene automatisk overført til den web applikasjonen for ordreadministrasjon.

Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Bedre dataoverføring

Når en kunde legger inn en bestilling på nettbutikken din som bruker WooCommerce-plattformen, blir ordrene automatisk overført til den web applikasjonen for ordreadministrasjon.

woocommerce.com
Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Automatisk ordreoverføring (forts.)

Dette fjerner behovet for manuell overføring av data til andre systemer og minimerer risikoen for feil. Her kan Wican data også levere en ordreadministrasjon web applikasjon

Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Automatisk ordreoverføring (forts.)

Dette fjerner behovet for manuell overføring av data til andre systemer og minimerer risikoen for feil. Her kan Wican data også levere en ordreadministrasjon web applikasjon

woocommerce.com
Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Automatisk ordreoverføring (forts.)

som for eksempel har oversikt over ordre med funksjonalitet som statusendring, som oppdaterer status i nettbutikken. Her kan administrator få bedre oversikt over ordre enn i woocommerce systemet.

Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Product/UX Design

som for eksempel har oversikt over ordre med funksjonalitet som statusendring, som oppdaterer status i nettbutikken. Her kan administrator få bedre oversikt over ordre enn i woocommerce systemet.

Se demo

Eksempel: Visma

Wican data leverer også integrering mot visma systemer. Ved å integrere for eksempel visma.net (vi leverer også visma systemer), et system for lagring, logistikk, salg, bedriftsøkonomi og ordrehåndtering, med dine eksisterende systemer, man få bedre oversikt over virksomheten din. Her er et eksempel på hvordan integrasjonen kan fungere

Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Automatisk dataoverføring

Med integrasjonen mellom Visma.net og de systemer dere bruker idag, kan data som er relevant for lagring, logistikk, salg, bedriftsøkonomi og ordrehåndtering, automatisk overføres mellom plattformene. Dette fjerner behovet for manuell innlesning av data.

Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Automatisk dataoverføring

Med integrasjonen mellom Visma.net og de systemer dere bruker idag, kan data som er relevant for lagring, logistikk, salg, bedriftsøkonomi og ordrehåndtering, automatisk overføres mellom plattformene. Dette fjerner behovet for manuell innlesning av data.

visma.com
Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Sentralistert informasjon

Ved å integrere Visma.net med dine systemer, kan du få tilgang til all viktig informasjon på ett sted. For eksempel kan du se salgsdata, ordrehistorikk, lagerbeholdning og økonomiske data fra Visma.net direkte i ditt eksisterende system. Her får man en helhetlig visning av virksomheten.

Ikon som viser utvikling av Wican Data AS, Fredrikstad. Webutvikling, Programmering, Utvikling, Laravel, WordPress, WooCommerce

Sentralisert informasjon

Ved å integrere Visma.net med dine systemer, kan du få tilgang til all viktig informasjon på ett sted. For eksempel kan du se salgsdata, ordrehistorikk, lagerbeholdning og økonomiske data fra Visma.net direkte i ditt eksisterende system. Her får man en helhetlig visning av virksomheten.

Se demo
Bilde av gul firkant. Forside Wican Data As, Fredrikstad. Utvikling, Nettside, Nettbutikk, WordPress, WooCommerce, PHP, Laravel, Vue.js, Tailwind.css, App, Visma, IT.
Bilde av rød firkant. Forside Wican Data As, Fredrikstad. Utvikling, Nettside, Nettbutikk, WordPress, WooCommerce, PHP, Laravel, Vue.js, Tailwind.css, App, Visma, IT.
Bilde av blå triangel. Forside Wican Data As, Fredrikstad. Utvikling, Nettside, Nettbutikk, WordPress, WooCommerce, PHP, Laravel, Vue.js, Tailwind.css, App, Visma, IT.

Ta kontakt

Vår kunnskap innen integrasjoner og vårt mål om å tilpasse løsninger etter dine behov gjør Wican Data til et godt valg å hjelpe dere med å optimalisere og effektivisere integrasjonener som passer dine unike behov.

Ta kontakt med Wican data utvikling for å høre om en integrasjon er noe for deg.